Kosten en vergoedingen

In de regel betaalt u zelf de gesprekskosten. Afhankelijk van uw situatie kan gekeken worden wie eventueel aan de kosten van de behandeling, begeleiding, coaching en/of training kan meebetalen, te denken aan uw werkgever of het UWV. De gesprekken zijn vrijgesteld van BTW (volgens de wet op de omzetbelasting).

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA/RBCZ. Het is raadzaam vooraf bij uw verzekering te informeren over de vergoedingen, vaak vermeld op de website van de zorgverzekeraar: https://nvpa.org/zorgverzekering

Voor de behandeling sluiten we een behandelovereenkomst af en voor de gesprekskosten ontvangt u een factuur. In het geval dat de therapie niet wordt vergoed, kunt u een coulanceverzoek indienen bij uw zorgverzekeraar, vooral als u een aanvullende verzekering heeft. Fiscale aftrek is mogelijk als u een eigen bedrijf heeft.